Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Referat fra møde i Magistraten, mandag 23. maj 2016

Resumé

Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige fra ca. 325.000 i dag til 375.000 indbyggere i 2030. Befolkningstilvæksten mærkes i Hjortshøj, hvor børnetallet på distriktsskolen, Virupskolen, er steget – en tendens, der forventes at fortsætte de kommende år. Derfor mangler skolen faciliteter til både undervisning og SFO.

Med denne indstilling foreslås en udvidelse af undervisnings- og SFO-kapaciteten på Virupskolen og en afledt udvidelse af personalefaciliteter, samt flytning af klubtilbuddet fra Skovager 4 til Virupskolen. Udvidelsen tager afsæt i en helhedsplan for skolen, der kan udføres i én eller flere etaper. Helhedsplanen omhandler udvidelse af skolen med faglokaler svarende til behovet til en 4-sporet skole.

Denne indstilling omhandler beslutning om etape 1 af helhedsplanen. Samtidig indeholder indstillingen en projekteringsbevilling til både etape 1 og efterfølgende etaper i den planlagte helhedsplan for at skabe størst muligt sammenhæng i byggeriet.

Indstilling

At 1) der gives anlægsbevilling på i alt 18,2 mio. kr. til udvidelse og ombygning af Virupskolen med hjemområder og SFO, etablering af FU-tilbud og personalefaciliteter samt til projektering og udarbejdelse af helhedsplanen.

At 2) der frigives rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. i 2016 og 12,3 mio. kr. i 2017.

At 3) anlægsbevillingen finansieres med 5,8 mio. kr. afsat til skoleudbygningsprogrammet, 5,0 mio. kr. afsat til implementering af folkeskolereformen, 2,3 mio. kr. fra RULL programmet og 5,1 mio. kr. finansieret via salg af den nuværende FU-bygning Skovager 4, Hjortshøj.

Sagsfremstilling og bilag

Indstilling

Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 2: Efterfølgende etaper af helhedsplan på Virupskolen

Gymnastiksale udskydes med henvisning til ønskerne om multihal:

“Såfremt det indstillede anlægsprojekt, etape 1 af Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj, udføres, vil Virupskolen efterfølgende mangle følgende faciliteter for at være en fuldt udbygget fire-sporet skole:
• 12 hjemområder til brug for undervisning og SFO • 15 nuværende hjemområder til undervisning som evt. kan omdannes til hjemområder til brug for undervisning og SFO • 1 håndværk og design lokale • 2 gymnastiksale • 2 naturfagslokale • 1 musiklokale • Kantine og aulafaciliteter • Elevgarderober og 48 toiletter
Behovet for idrætsfaciliteter skal samtidig ses i sammenhæng med, at lokale kræfter i området arbejder for at få flere idrætsfaciliteter til området til foreninger og fritidsbrugere. Udarbejdelsen at helhedsplanen sker derfor i dialog med det lokale foreningsliv herunder Styregruppen for nyt Multihus i Hjortshøj. De 2 gymnastiksale (halv hal) bør placeres, så der skabes størst mulig synergi og sammenhæng mellem styregruppens ønsker til en hel hal og kulturhusfaciliteter samt skolens daglige brug. ”

 

multihus projekt billede

Støtteforeningen for Multihuset Hjortshøj

Hvor skal Multihus Hjortshøj ligge, hvordan skal huset finansieres, og hvad er tidsplanen? Spørgsmålene om multihuset er mange, og i forbindelse med støtteforeningens generalforsamling kunne du få svar, da aftenen begyndte med et informationsmøde, som var åbent for alle.
Rygter vil vide, at Virupskolen måske alligevel ikke får en halv hal i forbindelse med den planlagte udbygning !

Så det er nu, det gælder om at få mange tilmeldinger til støtteforeningen (pt. kun 380), hvis vi som by skal vise opbakning til projektet.
Fra kommunen er der givet tilsagn om 4 millioner, men vi skal gerne være måske 1500 medlemmer for at signalere opbakning og komme videre !

Der bor nu snart 4000 mennesker i Hjortshøj, så det skulle vel være en mulighed at nå det.!

MELD DIG OG DIN FAMILIEN IND og vær med til at sikre børn og voksne gode rammer for sport, fritid og samvær i Hjortshøj!

www.multihushjortshøj.dk
*